psychologická
p o r a d n a
zdravého života


Ú V O D             N A B Í D K A             O D B O R N O S T             S E M I N Á Ř E             K O N T A K T
„Nejlepším lékem pro člověka je člověk.
Nejvyšším stupněm léku je láska.“
             (PARACELSUS)


PhDr. Jana Klumparová                                         Vážení a milí!

                          Ráda bych Vám představila psychologickou poradnu zdravého života,
                          která vznikla ve městě Litomyšl. Je to soukromá psychologická praxe registrována jako
                          nestátní zdravotnické zařízení Pardubického kraje. Od 1.7. 2007 sídlí
                          na Smetanově nám. 58 v Litomyšli.
                          Toto zařízení se specializuje na klinickou psychologii dětí, dospívajících a dospělých,
                          rodinnou terapii a psychoterapii psychosomatických poruch.
                          Objednat se můžete přímo na telefonu 608 181 543, nebo mailem na adrese                           JKpsy.poradna@seznam.cz
                          Péče je hrazena jak přímou platbou tak z prostředků zdravotního pojištění.


                          Těším se na naše společné setkání!
                          PhDr. Jana KlumparováProč poradna zdravého života?


Zdraví...

tělesné- úleva od bolesti, rovnováha organismu a jeho funkcí, pohyb, vitalita, dech,…
psychické– láska k sobě, spokojenost, radost ze života, adekvátní sdílení a prožívání emocí,...
sociální– spokojenost a harmonie ve vztazích partnerských, rodinných, pracovních,...
duchovní– smysl a naplnění života, důvěra v životní cestu,....


Často se mě klienti ptají proč by jim měla pomoci psychologická konzultace, když trpí třeba dlouhodobými bolestmi zad či kolene, stala se jim dopravní nehoda či úraz, ztratili práci, partnera,apod.. Odpovídám jim tak, aby pochopili, že to co se děje v těle i v životě, mimo jiné souvisí i s jejich psychickým nastavením, s tím jak prožívají životní situace, vztahy k druhým a k sobě samotnému, jak jsou v životě spokojeni, uvolněni, v souladu se svou přirozeností a psychickými potřebami.

Během svého života a profesní praxe jsem si všímala určitých souvislostí mezi životními událostmi, vývojem a změnami, a výskytem nemocí či tělesných stesků a bolestí. Začala jsem se blíže zajímat o tuto propojenost a o možnou pomoc při zvládání a léčbě těchto problémů.
K poznání mi přispěla řada seminářů, psychoterapeutický výcvik zaměřený na psychosomatické potíže, ale i poznatky z alternativní medicíny, bioenergetiky a duchovních nauk.

Formou pomoci, kterou poradna zdravého života nabízí, je psychologický a psychoterapeutický přístup zaměřený na práci s člověkem jako celistvou bytostí integrující jak jeho psychiku (duši, individualitu, vývoj, emoce, pocity,myšlenky,potřeby..), vztahy s druhými
(komunikaci, blízkost, kontakt, postavení ve společenství, vztahy v rodině, k dětem, partnerovi, profesní uplatnění, uspokojení a smysluplné naplnění,..) tak jeho tělesné projevy a potíže( bolest, tělesné stesky, nemoci, úrazy,..).

Cesta člověka životem je pro každého z nás individuální, jedinečná a různě náročná. Problémy se však vyskytují v menší či větší míře
u každého a vždy stojí za to o nich s někým hovořit, hledat nové způsoby řešení a usilovat o jejich změnu. Jsem přesvědčena, že nikdy není pozdě měnit život, ve kterém nejsme spokojeni, necítíme se dobře nebo nám chybí jeho naplnění . Nemoci, úrazy, bolesti, vztahové krize, neúspěchy či jiné problémy v životě nás ke změně mohou nasměrovat.


© 2007-psychologická poradna zdravého života

TOPlist