psychologická
p o r a d n a
zdravého života


Ú V O D             O   N Á S             O D B O R N O S T             S E M I N Á Ř E             K O N T A K T
Nabídka poradny:

Psychologické služby

-psychodiagnostika:

Psychologické vyšetření dítěte.
Psychologické vyšetření dospělých.
Diagnostika rodinných vztahů.
Diagnostika kolektivů.

-krizová intervence:

Akutní ošetření v počínající krizi.
Provázení krizí.
Přechod z krizové situace do běžného chodu života.
Následky protrahované krize.

-poradenství:

Rodinná, zdravotní, školní, výchovná a pracovní problematika.

-psychologická příprava ženy k porodu, otec u porodu

-léčba obezity psychologickými prostředky

Psychoterapeutické služby

-rodinná terapie:

Psychoterapeutická práce s celou rodinou při potížích dětí.
Psychoterapeutická práce s párem.
Práce s rodinou s hendikepovaným dítětem, s hyperaktivním dítětem, s vícečetnou rodinou, s novou rodinou vzniklou po rozvodu partnerů, s rodinou s jedním rodičem.

-individuální psychoterapie:

U dospělých i dětí.

-osobnostní problematika, potřeba změny
-problémy spojené s nároky na psychosociální vývoj

U klientů s psychiatrickou diagnózou, u dlouhodobých somatických a nevyléčitelných onemocnění, psychosomatická problematika.

-skupinová psychoterapie

Semináře

Sakrální tance=meditační tance v kruhu.
Bioenergetická práce s tělem, dechem a emocemi.
Rozvoj osobnostních zdrojů.


© 2007-psychologická poradna zdravého života

TOPlist