psychologická
p o r a d n a
zdravého života


O   N Á S             N A B Í D K A             O D B O R N O S T             S E M I N Á Ř E             K O N T A K TVítejte na webových stránkách soukromé psychologické praxe PhDr. Jany Klumparové. Toto zařízení se specializuje na klinickou psychologii dětí, dospívajících a dospělých, rodinnou terapii a psychoterapii psychosomatických poruch . Pro osobní návštěvu stačí pouze telefonické objednání na čísle 608 181 543, nebo mailem na adrese: JKpsy.poradna@seznam.cz. Těším se na Vaši návštěvu.

© 2007-psychologická poradna zdravého života

TOPlist